O nauczaniu języka angielskiego :)


niedziela, 6 września 2015

Stacje, czyli szybka powtórka i oszczędność papieru :)

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego za nami. Pierwsze lekcje wrześniowe poświęcam zwykle na powtórki materiału. Aby nie zarzucać dzieciaków stertą ćwiczeń robię to w formie stacji. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze, jest po prostu ciekawsze niż worksheet z ćwiczeniami. Po drugie, dzieciaki pracują w grupach, dzięki czemu uczniowie słabsi mogą poprosić kolegów o pomoc. Po trzecie, przygotowane raz materiały można wykorzystać w roku następnym. Oto stacje, które przygotowałam dla klasy VI:

1. Pytania
Uczniowie losują pytania i nawzajem je sobie zadają; np. What do you love doing? What's in your town?

2. Kalambury- czynności.
Na tej stacji powtarzamy poznane nazwy czynności.

3. Memory - past forms
Uczniowie szukają par wyrazów: podstawowej i przeszłej formy czasownika.

4. Stopniowanie - zwierzęta
Tutaj zadaniem uczniów jest wybranie 5 zwierząt i porównanie ich. Zdania zapisują na kartce, abym mogła poprawić ewentualne błędy.


5. Let's go to the cinema
Uczen wybiera jeden z obrazków i proponuje jakąś czynność, np. obrazek przedstawia piłkę, uczeń: What about playing football?

6. Restaurant
Drukuję moim uczniom menu z dowolnej restauracji. Ich zadaniem jest odegranie scenki z restauracji.

7. Tenses
Uczniowie mają przed sobą trzy kubeczki: w jednym z nich znajdują się obrazki przedstawiające czynności, w drugim słowa: usually, now, tomorrow, yesterday, w trzecim typy zdań: positive, negative, questions. Zadaniem uczniów jest ułożenie czterech zdań. Aby ułożyć zdanie muszą wylosować po jednej karteczce z każdego kubeczka. Przed przystąpieniem do realizacji tej stacji należy przypomnieć uczniom formy i zastosowanie potrzebnych czasów. Wskazówki najlepiej zapisać na tablicy.


W jaki sposób Wy powtarzacie materiał?

1 komentarz: